Ocena brak

Elementy zasady państwa prawnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011

Zasada państwa prawnego – to zespół zasad prawnych które rządzą instytucjami, wyposażonymi przez prawo w odpowiednią władzę oraz procedurami poprzez, które zasady te mogą być zastosowane w tych instytucjach, a które łącznie służyć mają ochronie podstawowych interesów indywidualnych gwarantowanych przez społeczeństwo poprzez ograniczenie władzy państwowej.

Zasady te wyrażone w prawie, są wskutek tego uznane za prawa podstawowe, fundamentalne i w konsekwencji za prawa podmiotowe.

W orzecznictwie TK zwrócono uwagę na :

  • zasadę zaufania obywatela do państwa

  • zasadę nie działania prawa wstecz

  • zasadę pewności prawa

  • zasadę przestrzegania „ vacatio legis”

Ma to chronić jednostkę przed nadużywaniem ze strony władzy.

Zasada państwa prawnego zmierza do utrzymania równowagi społecznej.

Podobne prace

Do góry