Ocena brak

Elementy wymagane w uzasadnieniu projektu ustawy

Autor /Kosma Dodano /23.12.2011

Szczegółowy katalog wymogów, które powinny być zawarte w uzasadnieniu projektu należy:

a) wyjaśnić potrzebę i cel wydania ustawy

b) przedstawić rzeczywisty stan w dziedzinie która ma być unormowana

c) wykazać różnicę między stanem dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym

d) przedstawić przewidywalne skutki społeczne gospodarcze finansowe prawne

e) wskazać źródło finansowania jeżeli projekt ustawy pociąga za sobą obciążanie budżetu państwa

f) przedstawić założenia projektów podstawowych aktów wykonawczych

g) dołączyć oświadczenie o zgodności projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej albo oświadczenie że przedmiot pr9ojektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii.

Do uzasadnienia projektu ustawy wykonującej prawo Unii wniesionego przez Radę Ministrów dołącza się projekty aktów wykonawczych których obowiązek wydania przewiduje projekt ustawy. Uzasadnienie powinno przedstawiać wyniki przeprowadzonych konsultacji oraz informować o przedstawionych wariantach i opiniach.

Podobne prace

Do góry