Ocena brak

ELEMENTY WYBRANYCH TEORII ROZWOJU SPOŁ.

Autor /Alwin Dodano /20.09.2011

1. Teoria platońska: zdaniem Platona prawem historycznego rozwoju jest prawo degeneracji tzn. że każda zmiana społ. jest złem, albo upadkiem. Wszystko co trwa w ruchu jest z góry skazane na zagładę. Konsekwencją platońskiej teorii dezintegracji była dokonana przez jej autora następująca klasyfikacja społeczeństw:

a) timokracja – rządy arystokracji szukającej zaszczytów i władzy

b) oligarchia - rządy bogatych rodów,

c) demokracja - rządy wolności oznaczające bezprawie,

d) tyrania - ostatnia choroba państwa. Platon odkrył prawo że siłą napędzaną wszelkich rewolucji jest rozkład wewnętrzny, rozbieżność interesów ekonomicznych, osłabienie klasy rządzącej.

2. Instytucjonalna teoria postępu. Zdaniem Karola R. Poppera instytucje społeczne są szczególną kategorią analizy rzeczywistości społecznej, gdyż przejście od społ. otwartego do zamkniętego ma miejsce wtedy gdy instytucje społ. zaczynają być świadomie uznawane za dzieło ludzi i kiedy ich zmiany są dyktowane z punktu widzenia ich przydatności w osiągnięciu ludzkich celów czy zamierzeń. Poppera szczególnie interesował problem kontroli władzy, przede wszystkim demokratyczną. Demokrację należy rozumieć jako zbiór instytucji, które pozwalają rządzącym publicznie kontrolować i usuwać rządzących. Najważniejszym elementem jest zachowanie równowagi między personalnymi i instytucyjnymi elementami rzeczywistości społ. Celem ogłoszonym instytucji powinno być: kontrola przed wyborem najbardziej niewłaściwych oraz strzeżenie takich instytucji które złym rządom umożliwiły by wyrządzenie zbyt wielu szkód.

3. Teoria postępu. Zdaniem francuskiego myśliciela postęp przypisywany wszystkim dziedzinom życia jest nierównomierny. Mobilność społ. jest jedną z najważniejszych cech społ. Jest zawsze czynnikiem pożądanym gdyż niesie ze sobą nowe doświadczenia, możliwości pomnażania wiedzy, źródłem postępu jest stała natura ludzka. Różnice między ludźmi są wyłącznie różnicami faz postępu. Teoria ta koncentrowała się na tym co niezmienne i trwałe.

Podobne prace

Do góry