Ocena brak

Elementy ustawowe weksla

Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011

 

 1. Elementy ustawowe weksla – jak stanowi art.1 prawa wekslowego

weksel trasowany zawiera :

 • nazwę „weksel” w samym tekście dokumentu w języku, w jakim go wystawiono

 • bezwarunkowe polecenie zapłacenia określonej sumy pieniężnej

 • nazwisko osoby, która ma zapłacić (trasata)

 • oznaczenie terminu płatności

 • oznaczenie miejsca płatności

 • nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana (remitenta) – jest to pierwszy posiadacz weksla

 • oznaczenie daty i miejsca wystawienia weksla

 • podpis wystawcy weksla (trasanta)

Za weksel trasowany, dokument nie będzie uważany, któremu brak jednej z wymienionych wyżej cech. Bez znaczenia jest natomiast kolejność, w jakiej poszczególne części układowe zostały na wekslu napisane, muszą być tylko pokryte podpisem wystawcy .

 

Jak stanowi art. 101 prawa wekslowego , weksel własny zawiera :

 • nazwę „weksel” w samym tekście dokumentu w języku, w jakim go wystawiono

 • bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej

 • oznaczenie terminu płatności

 • oznaczenie miejsca płatności

 • nazwisko osoby, na której rzecz lub zlecenie zapłata ma być dokonana

 • oznaczenie daty i miejsca wystawienia weksla

 • podpis wystawcy weksla

Weksel własny od trasowanego różni się tym, że zawiera „bezwarunkowe przyrzeczenie wystawcy weksla zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej”.

Siłą rzeczy brak jest więc na wekslu wskazania osoby trzeciej, która ma zapłacić. W przypadku braku odrębnego oznaczenia miejsce wystawienia weksla uważa się za miejsce płatności, a także za miejsce zamieszkania wystawcy. Natomiast jeżeli na wekslu nie oznaczono miejsca wystawienia, za miejsce takie należy uznać miejsce podane obok nazwiska wystawcy.

Podobne prace

Do góry