Ocena brak

Elementy świadectwa pracy

Autor /Melchior99999 Dodano /25.11.2011

a) obligatoryjne

- okres  i rodzaj wykonywanej pracy

- zajmowane stanowiska

- tryb rozwiązania oraz okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy

- inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych w zakresie prawa pracy

- informacje o zajęciu wynagrodzenia w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym

b) fakultatywnie

- wysokości i składniki wynagrodzenia

- uzyskane kwalifikacje

Podobne prace

Do góry