Ocena brak

Elementy procesu socjalizacji

Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011

  • przyjmowanie rozpowszechnianych danych zbiorowości, wartości i norm społecznych

  • uczenie się różnorodnych ról społecznych

  • zdobywanie umiejętności kontrolowania swoich popędów i zaspakajania swoich potrzeb w społeczeństwie akceptowanej formie

  • zdobywanie umiejętności posługiwania się podstawowymi dla danej zbiorowości kultury i cywilizacji przedmiotami

Rola społeczna – to zespół oczekiwań co do sposobu zachowania się osoby zajmującej określone miejsce w społeczeństwi.

Podobne prace

Do góry