Ocena brak

Elementy otoczenia przedsiębiorstwa

Autor /Alana Dodano /03.05.2011

 

Przedsiębiorstwa funkcjonują w określonym zewnętrznym otoczeniu społecznym i gospodarczym. Otoczenie to możemy podzielić na bliższe, z którym przedsiębiorstwo ma do czynienia bezpośrednio na rynkach. Są to instytucje rynku zaopatrzenia, rynku pracy, zbytu. One tworzą bezpośrednie otoczenie gospodarcze przedsiębiorstwa. Pozostałe elementy otoczenia tzw. dalsze jak polityczne, prawne, techniczne, pewne elementy otoczenia ogólnogospodarczego – jakkolwiek przedsiębiorstwo styka się z nimi, ale nie zawiera bezpośrednio transakcji – zaliczamy do otoczenia pośredniego. Przedsiębiorstwa wchodzą w powiązania nie tylko z gospodarstwami domowymi a z gospodarstwem, ale w dużym stopniu także w powiązania między sobą. Przy stosunkach prawno – zobowiązujących z jednej strony chodzi o stosunki dostawcze i usługowe między przedsiębiorstwami, które regulują ruch między dostawcami i odbiorcami, a z drugiej strony o stosunki kredytowe między instytucjami kredytowymi a odbiorcami

Podobne prace

Do góry