Ocena brak

Elementy obsługi klienta - Komunikacja

Autor /Julek Dodano /24.06.2011

Dwie najważniejsze czynności logistyczne w realizacji zamówienia to prze¬kazywanie informacji o zamówieniu klienta do działu realizacji zamówień i faktyczny proces pobierania z magazynu zamówionych produktów. Zasto¬sowanie elektronicznej wymiany danych na etapie zbierania informacji dotyczących zamówienia może ograniczyć błędy w trakcie przekazywania stosownych informacji z działu, który przyjął zamówienie do magazy¬nu. Sprzedawca powinien uprościć identyfikację produktu, np. stosując kody kreskowe, w celu zmniejszenia błędów w trakcie kompletowania za¬mówienia.

Elektroniczna wymiana danych (EDI) nie tylko zmniejsza liczbę błędów w trakcie realizacji zamówień, lecz również przyspiesza obieg zapasów w rurociągu logistycznym. Połączenie metody EDI z wykorzystaniem ko¬dów kreskowych może poprawić poziom obsługi oferowanej przez sprze¬dawcę i doprowadzić do obniżki kosztów. W rzeczywistości połączenie tych rozwiązań powinno pomóc sprzedawcy w efektywniejszej realizacji więk¬szości funkcji logistycznych.

Utrzymywanie kontaktu z klientem jest tak samo ważne, jak elektroniczna wymiana aktualnych danych. Komunikacja z klientami ma bardzo duże znaczenie w monitorowaniu niezawodności obsługi klienta. Kanał komuni¬kacyjny powinien być ciągle otwarty i łatwo dostępny dla wszystkich klien¬tów, ponieważ ułatwia on sprzedawcy spełnianie rygorystycznych wyma¬gań, jakie nakłada na niego klient. Bez utrzymywania kontaktu z klientem kierownik ds. logistyki nie jest w stanie zapewnić możliwie najsprawniej¬szej i efektywnej obsługi; innymi słowy, będzie przypominać gracza, który wyszedł na boisko, nie znając reguł gry.Komunikacja musi się jednak odbywać w obu kierunkach. Sprzedawca powinien przekazywać klientowi szczególnie ważne informacje dotyczące obsługi logistycznej. Przykładowo, rzetelny dostawca powinien poinformo¬wać nabywcę o możliwym obniżeniu poziomu obsługi, tak by mógł on przedsięwziąć niezbędne działania korygujące.

Ponadto wielu klientów wymaga informacji o logistycznym statusie do¬staw — często pytają np. o datę dostawy, przewoźnika czy trasę. Klienci, którzy potrzebują tych informacji do planowania swojej działalności opera¬cyjnej, oczekują odpowiedzi na nie od kierownika ds. logistyki.

Podobne prace

Do góry