Ocena brak

Elementy obsługi klienta

Autor /Julek Dodano /24.06.2011

Obsługa klienta w zdecydowany sposób podnosi koszty logistyczne. Korzy¬ści ekonomiczne dla klienta płyną przede wszystkim z lepszej obsługi ofe¬rowanej przez dostawcę. Przykładowo, dostawca może zmniejszyć zapasy u klienta, wykorzystując transport lotniczy zamiast drogowego. Krótszy czas przewozu samolotem wpływa na obniżenie kosztów utrzymywania zapasów, ponieważ pozwala skrócić cykl realizacji zamówień. Jednak kosz! tego transportu będzie wyższy niż koszt transportu drogowego. Kierownik ds. logistyki w firmie dostarczającej towar musi zatem porównać pożądany przez klienta wysoki poziom obsługi i korzyści, jakie dostawca może osią¬gnąć w wyniku zwiększenia sprzedaży, z kosztem zapewnienia takiego poziomu obsługi. Kierownik ds. logistyki powinien zatem ustalić optymalne poziomy obsługi klienta, całkowitych kosztów logistycznych i łącznych ko¬rzyści, jakie może uzyskać.

Obsługa klienta jest przedmiotem zainteresowania wielu obszarów funk¬cjonalnych firmy, jednakże z logistycznego punktu widzenia możemy ją rozpatrywać według czterech głównych elementów:

• czasu,

• niezawodności,

• komunikacji

• wygody

Podobne prace

Do góry