Ocena brak

Elementy korupcjogenne w wymiarze sprawiedliwości

Autor /gorol Dodano /12.04.2011

Główne elementy korupejogenne funkcjonowania wymiaru Do takich podstawowych elementów należą:

1. - brak jasnych zasad kolejności załatwiania spraw, a więc kierowania do rozpoznania, zarządzania i wykonywania wpisów, wydawania odpisów itd.;

2. - brak procedur dla załatwiania spraw pilnych, ustalania i zmian kolejności załatwiania spraw, w tym szczególnie sporządzania orzeczeń, uzasadnień, wpisów i odpisów w postępowaniu rejestrowym i księgowo-wieczystym;

3. - niska jawność pracy administracji w zakresie dostępności ogólnej informacji o terminach i kolejności załatwiania spraw, o Stanic załatwiania w danych okresach, o trybie i podstawach do wnoszenia o pilne rozpoznanie lub wskazaniach na tryb skargowy;

4. -ograniczona dostępność i niska jakość informacji o biegu spraw, stanic ich rozpoznawania i wykonywaniu zarządzeń (wpisów, odpisów, sporządzania orzeczeń, uzasadnień);

5. - brak odpowiedzialności pracowników administracji (sekretarzy, kierowników sekretariatów) i niskie kwalifikacje, czego częściowo przyczyni są niskie zarobki, a i zła rekrutacja, a skutkiem nieuczciwość - podatność na presję korupcyjną.

Podobne prace

Do góry