Ocena brak

Elementy komórkowe ściany naczynia

Autor /Irmina674 Dodano /21.08.2013

  • Komórki śródbłonka. Komórki te o mezenchymalnym pochodzeniu stanowią wewnętrzną warstwę naczyń krwionośnych i limfatycznych. Komórki te ściśle do siebie przylegając, spoczywają na błonie podstawnej. W większości naczyń komórki śródbłonka mają charakterystyczny spłaszczony kształt oraz wydłużone, cygarowate jądro skierowane długą osią do światła naczynia. Odmienną budowę wykazuje śródbłonek w zatokach śledzony, żyłkach węzła limfatycznego, migdałkach oraz kępkach Peyera gdzie przyjmuje charakter nabłonka jednowarstwowego sześciennego. Obok podstawowej funkcji utrzymania prawidłowego przepływu krwi, syntetyzują i uwalniają substancje istoty międzykomórkowej (kolagen, laminina, fibronektyna), substancje biologicznie czynne (czynniki krzepnięcia, tlenek azotu, prostacyklina, cytokiny), a także zaangażowane są w procesy immunologiczne stanowiąc składnik układu siateczkowo-śródbłonkowego.
  • Pericyty. Komórki towarzyszące komórkom śródbłonka naczyniowego otoczone własna błoną podstawną.
  • Fibroblasty. Najliczniejsze komórki tkanki łącznej właściwej. Wytwarzają włókna kolagenowe oraz składniki substancji bezpostaciowej (proteoglikany).
  • Komórki mięśniowe gładkie. Stanowią podstawowy element kurczliwy naczyń krwionośnych. Cechą charakterystyczną jest takie rozmieszczenie białek kurczliwych, które nie daje charakterystycznego dla pozostałych komórek mięśniowych prążkowania. 

Podobne prace

Do góry