Ocena brak

Elementy i zakres handlu zagranicznego

Autor /Kate Dodano /09.04.2011

 

Handel zagraniczny składa się z następujących operacji gospodarczych:

  1. eksport - to sprzedaż krajowych towarów, lub świadczenie usług kontrahentowi zagranicznemu;

  2. import - polega na nabywania dóbr i usług za granicą i przewożeniu ich do kraju;

  3. reeksport - importowany towar jest sprzedawany powtórnie za granicę np. zakup towaru w Rosji i jego eksport do Niemiec;

  4. tranzyt - polega na przewożeniu towarów z jednego kraju do drugiego przez terytorium trzeciego;

Handel zagraniczny może dotyczyć zarówno obrotów towarowo-usługowych, jak i obrotów wartościami niematerialnymi (licencje, leasing, pozyskiwanie wiedzy - tzw. know-how). W zakres handlu zagranicznego wchodzą również migracje siły roboczej oraz obroty kapitałowe (inwestycje, kredyty).

Podobne prace

Do góry