Ocena brak

Elementy genetyki zachowania - Metody analizy wyników: dopasowanie modelu

Autor /Chuck Dodano /04.07.2011

- Stwarza więcej możliwości analizy układu czynników genetycznych i środowiskowych w wariancji fenotypowej. Umożliwia włączenie do analizy wyników pochodzących z róznych typów badań.

- Punkt wyjścia – modele ścieżkowe ( przyczynowe):

* ujmują zmienne ukryte (czynnik środowiskowy i genetyczny) i obserwowalne ( fenotyp) jako wpływ a także w korelacji.

- Każda ścieżka – wpływ zmiennej latentnej na badaną cechę obserwowalną.

- Obserwacja diagramu – stwierdzenie zależności

- Opiera się na takich samych założeniach jak metoda bliźniąt czy metoda adopcyjna

- Kryterium dopasowania modelu jest albo maksymalne prawdopodobieństwo albo ważone najmniejsze kwadraty różnic, przy czym obie metody prowadzą do podobnego oszacowania parametrów dopasowania.

- Wynik fenotypowy stanowi sumę czterech niezależnych czynników:

Czynnik A – addytywny wpływ genetyczny

Czynnik D – nieaddytywny wpływ genetyczny

Czynnik C – wpływ wspólnego środowiska

Czynnik E – wpływ specyficznego środowiska

- obliczenia za pomocą programu LIS REL

- Poziom dobroci dopasowania modeli – pełnego obejmującego wszystkie parametry i zredukowanych, w których eliminuje się poszczególne składniki oceniany jest przy pomocy testu chi 2 ( służy do oceny dopasowania modelu do matrycy kowariancji, a raczej do oceny braku dopasowania, ma być nieistotna statystycznie a będzie cacy.)

Podobne prace

Do góry