Ocena brak

Elementy genetyki zachowania

Autor /Chuck Dodano /04.07.2011

Genetyka zachowania – celem jest ustalenie wkładu czynników genetycznych w wariancję fenotypową cech lub zachowań, przy jednoczesnej kontroli wpływów środowiska.

Genetyka molekularnabadanie czynników determinujących rozwój wewnątrzosobniczy, strukturą DNA, procesami kodowania informacji w DNA, poznawaniem układu i znaczenia DNA, a zwłaszcza genomu jako całości informacji genetycznej, mechanizmów ekspresji genów itp.

Genetyka ilościowa – związaną teorią ewolucji i rozwojem metod statystycznych zajmuje się zmiennością miedzyosobniczą, różnicami fenotypowymi. Uzasadnianie badan molekularnych. Badanie zmienności wynikającej z interakcji alleli, mutacji, koncentracja na RI w zakresie cech i związkach między nimi.

Metody analizy:

- metoda bliźniąt, metoda adopcyjna, studia rodzinne

- dopasowanie modeli ( pozwala wyodrębnić składowe czynników genetycznych i środowiskowych, uwzględnia symultanicznie takie zmienne jak wiek, płeć i interakcje tych czynników.

Zmienność cech populacji jest wynikiem wpływu genetycznego i środowiskowego. Ważny problem ciągłości i zmiany w rozwoju.

Podobne prace

Do góry