Ocena brak

Elementy decyzji administracyjnej, składniki dodatkowe

Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011

Decyzja powinna zawierać:

1.oznaczenie organu administracji publicznej

2.datę wydania

3.oznaczenie strony lub stron

4.powołanie podstawy prawnej

5.rozstrzygnięcie

6.uzasadnienie faktyczne i prawne – można odstąpić od uzasadnienia, gdy decyzja uwzględnia w całości żądanie strony

7.pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie

8.podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji

Składniki dodatkowe ( akcesoryjne ) decyzji:

1.nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności

2.warunek ( zdarzenie przyszłe i niepewne)\

3.termin ( zdarzenie przyszłe i pewne), gdy np. jego upływ spowoduje wygaśnięcie decyzji

4.załączniki

5.zlecenie – uzależnienie skutków albo trwania w obrocie prawnym decyzji od podejmowania przez stronę określonych czynności, ewentualnie posiadania przez stronę określonej cechy.

Podobne prace

Do góry