Ocena brak

Elementy decyzji

Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011

A/ oznaczenie organu administracyjnego-wiadomo kto wydał decyzję,

B/ data wydania-ma znaczenie porządkowe,

C/ oznaczenie stron-możliwa jest ocena czy decyzję skierowano do właściwych stron,

D/ podstawa prawna-przepis prawa materialnego np. ustawa lub przepis prawa wydany z uprawnienia ustawy przez organ administracji rządowej,

E/ rozstrzygnięcie o istocie sprawy, o jej meritum,

F/ uzasadnienie faktyczne i prawne,

G/ pouczenie o środkach prawnych-czy i w jakim trybie służy od decyzji odwołanie,

H/ podpis /imię i nazwisko/ i stanowisko osoby upoważnionej do wydania decyzji,

I/ inne np. rygor natychmiastowej wykonalności.

Podobne prace

Do góry