Ocena brak

Element subiektywny zwyczaju

Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011

Element subiektywny zwyczaju oznacza pewne przeżycie, przekonanie charakterze psychiczno-prawnym po stronie państwa. Po stronie państw musi istnieć przekonanie, że dana praktyka, zwyczaj jest obowiązkiem prawnym, że wynika ono z przepisów prawa oraz że państwo zmuszone jest do takiego zachowania. Takie opinio iuris można znaleźć w oświadczeniach państwa, aktach prawa krajowego, umowy międzynarodowe zawierane przez państwa, orzecznictwach sądów międzynarodowych.

Podobne prace

Do góry