Ocena brak

Element obiektywny zwyczaju

Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011

Element obiektywny zwyczaju, czyli inaczej praktyka, sposób zachowania się. Praktyka ta musi być jednolita (sposób zachowania się musi być powtarzalny; państwa za każdym razem będą zachowywały się w ten sam sposób), stała (praktyka ta musi być przez jakiś czas powtarzalna; nie jest powiedziane jak długo ta praktyka musi się utrzymywać; czasami mówi się że zwyczaj może powstać w wyniku jednokrotnego działania) oraz powszechna (kiedyś: żadne państwo nie mogło się przeciwstawić temu zwyczajowi; obecnie: wymyślono, że powszechność normy polega na tym, że nie może się temu sprzeciwiać żadne państwo zainteresowane, musi to być sprzeciw wyraźny, ponieważ stosuje się zasadę: milczenie wyraża zgodę).

Podobne prace

Do góry