Ocena brak

Elektryczność przez pocieranie

Autor /Elektryk Dodano /31.01.2012

Różne materiały mogą zostać naładowane po­przez wzajemne pocieranie powierzchni, po­nieważ ta czynność powoduje przeskok elek­tronów z jednego materiału na drugi. Na przy­kład, gdy do rozczesywania włosów używamy grzebienia wykonanego z tworzywa sztuczne­go, elektrony z włosów przeskakują na grze­bień, który w ten sposób staje się ujemnie na­ładowany. Również włosy zmieniają swój ła­dunek na dodatni, bo mają wówczas więcej protonów niż elektronów. Naładowane obiek­ty mogą przyciągać inne nienaładowane obiekty, dlatego też naładowany elektrycznie grzebień przyciąga małe skrawki papieru.

Podobne prace

Do góry