Ocena brak

Elektryczność

Autor /Elektryk Dodano /31.01.2012

Elektryczność, w postaci błyskawic i grzmotów, budziła niegdyś lęk. Obecnie nauczyliśmy się wykorzystywać elektryczność do własnych celów. Również magnetyzm odgrywa decydującą rolę w olbrzymich generatorach produkujących dla nas energię elektryczną.
Niektóre ubrania wykonane są z materiałów mocno elektryzujących się podczas zakładania. Ładunek elektrostatyczny jest czasami tak silny, że słychać trzaski wyładowań, a nawet można zobaczyć małe błyskawice. Te wyładowania są miniaturową wersją prawdziwych błyskawic, a ich wywołanie następuje dokładnie w ten sam sposób - poprzez nagłe uwolnienie ładunku elektrycznego. Podczas burzy, rozładowanie ładunku elektryczne­go chmur uwalnia dużą ilość energii w postaci światła i ciepła. Światło możemy obserwować w postaci błyskawic, ciepło powoduje nagłe, eksplodujące zmiany ciśnienia powietrza, sły­szalne przez nas jako grzmoty.
Wszystkie przedmioty wokół nas zawierają miliony pojedynczych ładunków elektrycz­nych, zawartych w atomach, z których składa się dany materiał. Jądro atomu tworzą zazwy­czaj cząstki elementarne dwóch typów: neu­trony i protony. Neutrony nie mają ładunku elektrycznego, protony mają zaś ładunek zwa­ny dodatnim. Wokół jądra atomu orbitują inne cząstki - elektrony, które mają ujemny ładu­nek elektryczny. W normalnym stanie atom zawiera tyle samo protonów co elektronów; zatem ich ładunki elektryczne wzajemnie się znoszą. Z tego powodu nie obserwujemy żad­nego ładunku elektrycznego danego materiału i mówimy wówczas, że materiał ten nie jest naładowany. Jeśli w jakiś sposób ta równowa­ga zostanie naruszona, taki materiał zacznie wykazywać naładowanie dodatnie lub ujemne, w zależności od tego czy jest mniej protonów, czy elektronów.

Podobne prace

Do góry