Ocena brak

Elektrownie wiatrowe

Autor /Tabor Dodano /31.01.2012

Energia elektryczna uzyskana z wiatru jest ekolo­gicznie czysta, gdyż jej wytworzenie nie pociąga za sobą spalania żadnego paliwa. Aby uzyskać 1 MW (megawat) mocy, wirnik takiej turbiny powinien mieć średnicę około 50 metrów. Ponieważ duża konwencjonalna elektrownia ma moc sięgającą nawet gigawata tj. 1000 MW, to jej zastąpienie wy­magałoby użycia nawet do 1000 takich generato­rów wiatrowych. W niektórych krajach budowane są elektrownie wiatrowe, składające się z wielu ustawionych blisko siebie turbin. Jednak opinia publiczna bywa niekiedy nieprzychylna takim inwestycjom, gdyż szpecą one krajobraz. Dlatego też przyszłość elektrowni tego typu jest niepewna. Jednak niewielkie pojedyncze turbiny są doskona­łym źródłem energii w miejscach oddalonych od centrów cywilizacyjnych, gdzie brak jest połącze­nia z krajową siecią energetyczną.

Podobne prace

Do góry