Ocena brak

Elektroterapia

Autor /kulka Dodano /19.12.2013

W elektroterapii wykorzystuje się prądy stałe i prądy impulsowe o małej i średniej częstotliwości. Prąd stały, inaczej galwaniczny, działa stymulująco na zakończenia nerwów czuciowych, ruchowych, układ autonomiczny oraz bezpośrednio na włókna mięśniowe. Może wywierać działanie przeciwbólowe, jeśli anodę przyłoży się na miejsce bolesne, lub pobudzające w miejscu przyłożenia katody. Istota działania prądu stałego polega na ciągłym przepływie prądu pomiędzy biegunami bez zmiany kierunku i natężenia, a także na występujących zjawiskach termicznych, elektrolitycznych i elektrotonicznych. Powodują one przekrwienie tkanek przez rozszerzenie naczyń krwionośnych w miejscach bezpośredniego przylegania elektrody 

i w dalszych na drodze odruchowej. Te właściwości działania prądu stałego zostały wykorzystane w leczeniu porażeń wiotkich, w celu poprawy ukrwie-nia, w stanach bólowych, w zanikach mięśni czy w gośćcu.

Przeciwwskazania ogólne do stosowania elektro-terapii to: nowotwory, gruźlica, ostre stany zapalne, zespolenia metalem, obecność rozrusznika. Przeciwwskazania miejscowe to zaburzenia czucia, uszkodzenia i owrzodzenia skóry.

Prąd galwaniczny stosuje się jako galwanizację przepływową, elektrostymulację i jontoforezę.

 

Podobne prace

Do góry