Ocena brak

Elastyczność popytu i podaży

Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011

 

ELASTYCZNOŚĆ

Jest to miara zmian procentowych (względnych) wielkości popytu (podaży) do procentowych (względnych) zmian czynnika wpływającego na popyt (podaż), przy założeniu ceteris paribus.

Mierzy siłę reakcji wpływu determinant popytu (podaży) na jej (jego) wielkość. Elastyczność przyjmuje różne wartości w różnych punktach krzywej popytu (podaży).

 

ELASTYCZNOŚĆ CENOWA

Jest ilorazem procentowych zmian wielkości popytu (podaży) do procentowych zmian ceny, cp.

 

ELASTYCZNOŚĆ DOCHODOWA

Iloraz procentowych zmian wielkości popytu (podaży) do procentowych zmian dochodów, cp.

 

ELASTYCZNOŚĆ MIESZANA (KRZYŻOWA)

Iloraz procentowych zmian wielkości popytu (podaży) dobra X do względnej zmiany ceny dobra Y. W przypadku dóbr komplementarnych elastyczność mieszana przyjmuje wartości ujemne, w przypadku dóbr substytucyjnych wartości dodatnie.

DETERMINANTY ELASTYCZNOŚCI:

  1. POPYTU: znaczenie dobra w strukturze konsumpcji nabywcy, istnienie substytutów, czas,

  2. PODAŻY: czas, stopień narastania kosztów.

Podobne prace

Do góry