Ocena brak

EKWIWOKACJA

Autor /Lod Dodano /14.09.2012

Błąd logiczny aktualnej wieloznaczności wyrażenia złożonego, powstały na skutek wielokrotnego używania wyrazu składowego, potencjalnie wieloznacznego, w coraz to in. znaczeniu, ze świadomością, że używa się go w tym samym sensie, np. „historia jest to nauka human." oraz „Napoleon odegrał ważną rolę w historii", a więc „Napoleon odegra! ważną rolę w pewnej nauce human."; popełniony błąd e. polega na wieloznacznym użyciu wyrazu „historia" — w pierwszym przypadku metaprzedmiotowo jako nazwa nauki o dziejach, w drugim zaś przedmiotowo na oznaczenie dziejów.

 

Z. Ziembiński, Logika praktyczna, Pz 1956, Wwa 1977", 146-147; S. Kamiński, O błędach słownego przekazywania myśli, STNKUL 9(1958) 84-89; tenże, Próba klasyfikacji błędów wysłowienia myśli, SL 9(1960) 241-244; Ch.L. Hamblin, Fallacies, Lo 1970. 283-303; F. Jacques, Sur le sujet de renonciation L'équivoque et le plurivoque, RPhFE 103(1978) 433-448.

Podobne prace

Do góry