Ocena brak

EKUMENICZNA RADA KOŚCIOŁÓW (ERK)

Autor /Lod Dodano /14.09.2012

Światowa Rada Kościołów, Conseil Oecuménique des Eglises, ökumenischer Rat der Kirchen, World Council of Churches, związek autonomicznych Kościołów chrześcijańskich, powołany 1948 w celu prowadzenia działalności ekumenicznej (-> ruch ekumeniczny), z siedzibą w ~> Genewie; nie jest nad-Kościołem ograniczającym wierzeniową, teol. czy organizacyjną odrębność i samodzielność poszczególnych Kościołów, co 1950 oficjalnie zadeklarował Komitet Centr. ERK w Deklaracji z Toronto; 1981 zrzeszała ok. 300 Kościołów (w tym 29 stowarzyszonych) z ponad 90 krajów, o ogólnej liczbie 283 min wiernych.

Podobne prace

Do góry