Ocena brak

Ekstrapolacja trendów

Autor /kaskader Dodano /22.03.2011

To jedna z metod szczegółowych należących do grupy statystyczno-matematycznych. Analiza trendu umożliwia przewidywanie przyszłości w oparciu o ciąg zdarzeń z przeszłości. Uogólnia więc zjawiska o charakterze historycz­nym do pewnej zasady, w czym może tkwić błąd. Koniecznym jest więc w tym przy­padku oparcie na szczególnie rzetelnych danych. Metoda ta jest stosowana przy anali­zowaniu zjawisk w branżach o małej dynamice rozwoju egzystujących w stabilnym otoczeniu.

Trend jest kierunkiem lub sekwencją zdarzeń, które wykazują pewną siłę i cią­głość w czasie. Jest on trwalszy od tzw. „chwilowych mód”.

Podobne prace

Do góry