Ocena brak

EKSTENSJONALNOŚĆ

Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012

 

EKSTENSJONALNOŚĆ (łc. extensio = rozszerzanie, rozciąganie; obszar, zakres) ang. extensionality; nm. Extensionalitat


log. Własność pewnycti wyrażeń złożo­nych polegająca na tym, że -> denotacja (2) wyrażenia złożonego zależy wyłącznie od denotacji wyrażeń składowych, czyli od ich ekstensji. Gdy np. za denotację zdania przyj­mie się jego wartość logiczną, tj. prawdzi­wość lub fałszywość, to ekstensjonalne jest takie zdanie złożone, którego wartość logi­czna zależy wyłącznie od wartości logicznej zdań składowych. Teorią tego rodzaju wy­rażeń jest —> rachunek zdań.

Irmym przykładem wyrażeń ekstensjonalnych są formuły —> rachunku zbiorów. Ekstensjonalność charakteryzującą wyra­żenia rachunku zbiorów określa tzw. aksjo­mat ekstensjonalności {ertensionality axiom), który stwierdza, że dwa zbiory są identyczne wtedy i tylko wtedy, gdy mają wszystkie elementy wspólne.

Wyrażenia nie będące ekstensjonalnymi nazywa się intensjonalnymi {vs—> intensjonalność).

Podobne prace

Do góry