Ocena brak

Ekspresja informacji genetycznej u eukariota - EUCARYOTA POSIADAJĄ CZTERY RÓŻNE REPLIKAZY

Autor /Lucjan Dodano /06.10.2011

Spośród pięciu rodzajów polimeraz DNA występujących w komórkach eukariotycznych, cztery są enzymami zaangażowanymi w proces replikacji. Trzy z nich -, -, - oddziaływuj ą z DNA jądrowym, natomiast czwarta pełni rolę replikazy na terenie mitochondriów i chloroplastów.

Aktywność polimeraz regulowana jest przez białka wspomagające.

W poniższej tabeli przedstawiono wybrane cechy jądrowych enzymów replikacyjnych.

Nazwa enzymu Wierność replikacji Właściwości korekcyjne Funkcje

polimeraza - Wysoka - synteza starterów dla obu nici

polimeraza - Wysoka - synteza nici opóźnionej

polimeraza - Wysoka - synteza nici wiodącej ( ciągłej )

Replikazy działające na terenie jądra

Zdolność polimerazy ( do syntezy starterów ( krótkich fragmentów RNA a nie DNA ! ) wynika z jej współdziałania z primazami - enzymami bezpośrednio odpowiedzialnymi za tworzenie odcinków RNA i występującymi z nią w kompleksie. Polimeraza ( jedynie d obudowuje do starterów krótkie fragmenty DNA, które są w dalszych etapach replikacji eliminowane razem z odcinkami RNA ( wycinanie starterów ). Powstałe w ten sposób luki wypełnia najprawdopodobniej - nie należąca do replikaz - polimeraza.

Podobne prace

Do góry