Ocena brak

Ekspresja informacji genetycznej u eukariota - EKSPRESJA INFORMACJI GENETYCZNEJ

Autor /Lucjan Dodano /06.10.2011

DNA opisuje istotne dla funkcjonowania komórki związki takie jak: rRNA wchodzący w skład rybosomów, tRNA zaangażowany w syntezę wcześniej wspomnianych białek i inne.

Tak więc, w DNA występuje kilka klas genów, których transkrypcja prowadzi do powstania różnych produktów. Zanim jednak przejdziemy do poznawania poszczególnych etapów ekspresji, należy sobie uświadomić, że DNA nie jest w całości wykorzystany do kodowania informacji o strukturze wyżej wspomnianych związków. Znaczna część kwasu deoksyrybonukleinowego to rejony, które nie są nigdy "przetwarzane", a służą np. do przyłączania czynników regulujących procesy związane z DNA ( takie jak replikacja, rekombinacja, sama ekspresja i szereg innych ). Istnieją również w genomie obszary, których funkcja jak do tej pory nie została poznana.

Można zatem eukariotyczne DNA podzielić na kilka klas:

1. Geny kodujące białka - u ssaków stanowią one ok. 2% (czyli bardzo niewiele) całego DNA; spośród nich wyodrębnia się geny:

- występujące w jednej kopii - za przykład posłużyć może gen kodujący owalbuminę (główne białko jaja kurzego ) Godne uwagi jest to, że jedna kopia genu wystarcza do zsyntetyzowania ogromnej ilości białka kodowanego przez ten gen.

- powielone:

- kilkakrotnie - jak w przypadku genu kodującego podjednostkę hemoglobiny

- wielokrotnie - geny histonów, na przykład u jeżowca występują w liczbie od 300 do 1000, a u człowieka od 30 do 40 kopii.

2. Geny nie kodujące białek ( ich końcowym produktem jest RNA ) - wielokrotnie powtórzone. Wśród nich wyróżnia się geny na:

- tRNA - transportujący RNA biorący udział w translacji;

- rRNA - rybosomalny RNA różnych rodzajów; niektóre z nich zgromadzone są w tandemy;

- snRNA - mały jądrowy RNA pełniący istotną rolę w wycinaniu intronów;

3. Pseudogeny - odcinki DNA przypominające normalne geny występujące w genomie danego organizmu; nie kodują funkcjonalnego produktu.

4. Powtarzające się sekwencje, których rola w większości przypadków nie jest znana.

5. Obszary służące do przyłączania czynników regulujących procesy związane z DNA - enhancery, silencery i inne.

Podobne prace

Do góry