Ocena brak

Ekspresja informacji genetycznej u eukariota - CHROMOSOMY EUKARIOTYCZNE ZAWIERAJĄ TELOMERY

Autor /Lucjan Dodano /06.10.2011

Ponieważ chromosomy eukariotyczne są cząsteczkami liniowymi, narażone są na niebezpieczeństwo stopniowego skracania - w kolejnych rundach replikacyjnych - które dla komórki mogłoby być brzemienne w skutki. Niebezpieczeństwo to związane jest z brakiem możliwości wypełniania luki po wycięciu skrajnego startera występującego na 5' końcu nici opóźnionej.

Zabudowanie tej luki jest niemożliwe, ponieważ polimeraza działająca w kierunku 5'R 3'wymaga na 5' końcu "zaczepienia"( którego w tym przypadku nie ma ), a nie istnieje enzym, mogący polimeryzować w kierunku 3'R 5'. Radą na tego typu zagrożenie jest obecność na końcach chromosomów telomerów. Są to długie odcinki powtarzającej się setki razy sekwencji 6- nukleotydowej, która u człowieka ma postać - AGGGTT. Odcinki te dobudowywane są przez telomerazę. Jest to enzym zawierający w swojej budowie fragment RNA komplementarny do sekwencji telomerowej tj. matrycę do syntezy telomerów.

Podsumowując:

1. Replikacja to proces podwajania ilości DNA przed nastąpieniem podziału komórkowego.

2. W czasie replikacji - dzięki istnieniu mechanizmów kontrolujących poprawność włączania kolejnych nukleotydów - informacja zawarta w macierzystym DNA zostaje skopiowana z dużą dokładnością.

3. Ogólny schemat replikacji jest taki sam dla Procaryota i Eucaryota, a istniejące różnice wynikają przede wszystkim z wielkości i sposobu upakowania genomu obu grup organizmów.

Podobne prace

Do góry