Ocena brak

Eksport i import kawy

Autor /Milenka Dodano /31.01.2012

Spośród wszystkich produktów pochodzących z regionów tropikalnych właśnie kawa zajmuje naj­ważniejsze miejsce w wymianie międzynarodowej.
W wielu krajach, zwłaszcza Ameryki Łacińskiej, jest podstawą eksportu. Największym producen­tem kawy na świecie jest Brazylia, mimo że pierw­sze plantacje kawy powstały tu dopiero w latach 70. XIX wieku. Kiedyś z Brazylii pochodziło aż 80% światowej produkcji kawy, obecnie od 25 do 30%. W wielu regionach plantacje kawy zostały wyparte przez inne, bardziej opłacalne uprawy, na przykład bawełny. Brazylijskie miasto Sao Paulo, centrum handlu kawą, obsługuje ciepłe i wilgotne płaskowyże południowo-wschodniej Brazylii, sku­piające największe plantacje kawy, tzw.fazendas. Sao Paulo posiada drogowe i kolejowe połączenie z miastem Santos - położonym na kontynencie oraz częściowo na przybrzeżnej wyspie - jednym z głównych portów morskich Brazylii, z którego wysyła się więcej kawy (santos, minas, parana) niż z jakiegokolwiek innego portu na świecie.
Drugim państwem o największym udziale w światowej produkcji kawy jest Kolumbia. Ka­wowce porastają tu zbocza Andów, a kolumbijska kawa przez znawców uważana jest za jedną z naj­lepszych na świecie, dlatego jej cena przewyższa cenę kawy brazylijskiej. W Meksyku, Gwatemali, Salwadorze, Kostaryce i Hondurasie kawę upra­wia się na bardzo żyznych glebach pochodzenia wulkanicznego. Dlatego plony kawy są tu często dwa razy wyższe niż na wyjałowionych przez ra­bunkową gospodarkę rolną i zagrożonych erozją glebach brazylijskich.
Najwięksi azjatyccy producenci kawy to Indie i Indonezja. Większość afrykańskiej kawy pocho­dzi z Wybrzeża Kości Słoniowej, Etiopii i Ugandy. Największym rynkiem zbytu kawy są Stany Zjednoczone, gdzie sprzedaje się około 20% światowej produkcji. Inni wielcy konsumenci to Brazylia, Niemcy, Japonia, Francja, Włochy i Hiszpania.

Podobne prace

Do góry