Ocena brak

EKSCEPTA MAZOWIECKIE

Autor /Florian Dodano /13.03.2012

Deklaracja złożona przez szlachtę mazowiecką na sejmie koronacyjnym w 1576 w Krakowie, wyrażająca zgodę na przyjęcie prawa koronnego, z zastrzeżeniem pozostawienia na Mazowszu pewnych miejscowych ustaw z własnych dawniejszych statutów, zwłaszcza niektórych zwyczajów procedury sądowej, prawa prywatnego i karnego, wyliczonych w 46 artykułach deklaracji; zatwierdzone przez Stefana Batorego w 1577, ekscepta obowiązywały do końca pierwszej Rzplitej; ekscept 'specjalne prawo, przywilej' z łac. exceptus, pp. od excipere 'wyjąć; uczynić wyjątek'.

Podobne prace

Do góry