Ocena brak

Ekonomiczna wielkość zamówienia (EOQ)

Autor /Julek Dodano /24.06.2011

Kz – koszty zapasów (bez kosztów wyczerpania zapasów)

Ku – koszty utrzymania zapasów

Kd – koszty składania zamówień

Wz – wielkość zamówienia

Kj – koszt jednostki zapasów

i –stopa określająca koszty utrzymania zapasów (%)

P – wielkość popytu na dany produkt (szt/rok)

s – koszty stałe złożenia zamówień (zł/zamówienie)Minimalizacja całkowitych rocznych kosztów zapasów – Formuła WilsonaEkonomiczna wielkość zamówienia w warunkach inflacji

I. Ciągła zmiana cend – stopa rocznej inflacji

i – stopa rocznego kosztu utrzymania zapasów

II. Skokowa zmiana cen, gdy marża jest stałaf – marża w stosunku do kosztów zakupu

III. Gdy uwzględnimy rabaty ilościowe

Jeżeli Kj’ = Kj(1 – u) i Wz graniczne > EOQ to należy przeprowadzić porównawczy rachunek ekonomiczny kosztów zapasów i ich wartości dla obliczenia EOQ i granicznej wielkość zamówienia.

Kj’ – jednostkowy koszt zakupu z uwzgl. rabatu.

Wz graniczne – min. wielkość zamówienia dla uzyskania rabatu cenowego.Dla EOQ < WzgDla EOQ = WzgPrawo pierwiastka kwadratowegoEliminacja liczby magazynów umożliwia zredukowanie zapasów przy utrzymaniu dotychczasowego poziomu obsługi klienta, co można obliczyć za pomocą wzoru:

Rz – wielkość zredukowanych zapasów

LMz – liczba zredukowanych zapasów

LMp – pierwotna liczba magazynówObliczanie centrum grawitacjix,y – nieznane zmienne punktu ciążenia

xi,yi,xj,yj – współ. Istniejących punktów zaopatrzenia i zbytu

n,m. – liczba punktów zaopatrzenia (n) i zbytu (m)

zi – wolumeny wagowe produktów pochodzących z punktów zaopatrzenia dla i=1...n

sj - wolumeny wagowe produktów pochodzących z punktów zbytu dla j=1...m

ti – stawki taryfowe za przewóz produktu z punktów zaopatrzenia dla i=1...n

Tj - stawki taryfowe za przewóz produktu z punktów zbytu dla j=1...m

Podobne prace

Do góry