Ocena brak

Ekologia - Transport

Autor /Lucjan Dodano /06.10.2011

Wzrost transportu samochodowego ma także duży wpływ na zanieczyszczenie środowiska w naszych miastach. Coraz to więcej autobusów daje większe możliwości pasażerom w dotarciu do miejsc pracy i zamieszkania , ale jednocześnie powoduje większe spalanie szkodliwego paliwa i nadmierny hałas w strefie miejskiej. Strefy korków ulicznych są coraz częstszym zjawiskiem na naszych ulicach .

Niewygody i szkody powodowane przez infrastrukturę transportu pociągają za sobą negatywną reakcję ze strony części opinii publicznej. Wybór lokalizacji szlaków komunikacyjnych ma poważne konsekwencje. Jedynym rozwiązaniem pozostaje rozwój transportu zbiorowego, ale wymaga on daleko idących udoskonaleń: rozszerzenia sieci połączeń, rozładowania przeciążonych linii, zwiększenia bezpieczeństwa zarówno pasażerów jak i kierowców, oraz wykorzystywanie pojazdów wyposażonych w katalizatory spalin i inne udogodnienia ekologiczne.

Podobne prace

Do góry