Ocena brak

Ekologia - Przemysł na Śląsku

Autor /Lucjan Dodano /06.10.2011

Razem z wzrostem przemysłu na terenie Śląska powstawało większe zanieczyszczenie środowiska. Kopalnie, elektrociepłownie i domowe piece centralnego ogrzewania wydają do atmosfery duże ilości dwutlenku węgla i innych szkodliwych substancji. Kopalnie przez wydobywanie surowców zwiększają duże hałdy zalegające coraz to nowe obszary. Ginie w tej okolicy całkowicie środowisko naturalne przez zasypywanie obszarów leśnych i nieużytków.

Ilość odpadów ciągle wzrasta. Obecnie przedsiębiorstwa starają się rekultywować teren przez zalesienie zboczy hałd i wykorzystanie ich do celów budowniczych. Ze spalonej samej przez siebie hałdy można śmiało wydobywać surowiec ,który następnie jest kruszony na mniejsze kawałki i wykorzystywany jest do wykładania powierzchni utwardzalnych (boisk, kortów tenisowych, podjazdów do posesji itp.)

Jest to dobry sposób na wykorzystanie dużej ilości hałd zalegających coraz to nowsze obszary. Jest tylko jeden problem , spalanie takiej hałdy trwa bardzo długo. Uprzemysłowienie i wzrost liczby ludności pogorszyły znacznie jakość powietrza. Rosnące zapotrzebowanie na energię uczyniło ze spalania główne źródło zanieczyszczeń atmosferycznych pochodzenia antropogenicznego. Nad miastami unosi się fotochemiczny smog, powstający w wyniku złożonych reakcji chemicznych pomiędzy różnymi zanieczyszczeniami, zachodzących z udziałem promieniowania słonecznego.

Do góry