Ocena brak

Ekologia - Powietrze

Autor /Lucjan Dodano /06.10.2011

Powietrze na obszarze województwa śląskiego jest czynnikiem stanowiącym poważny problem zagrażający zdrowiu mieszkańców. Zawiera ono bowiem dużą ilość pierwiastków tablicy Mendelejewa przekraczających często obowiązujące wartości dopuszczalne. Z badań przeprowadzonych przez służbę sanitarno - epidemiologiczną wynika ze stężenie roczne pyłu zawieszonego przekraczało wartości dopuszczalne od 32% do 406%. Stężenie dwutlenku siarki (SO2) było wyższe w przypadku stężeń rocznych o 203%, a dobowe około czterokrotnie. Wartości stężeń tlenku azotu (NO2) było przekroczone w przypadku stężenia rocznego maksymalnie o 168%.

Dodatkowo w naszym powietrzu znajdują się :

Fluor (F) stężenie roczne przekroczone : o 31%

Fenol (C6H5OH) stężenie roczne przekroczone :108% - 980%

Formaldehyd (CH20) stężenie roczne przekroczone ok.:1050%

Amoniaku (NH3) stężenie roczne przekroczone ok.: 55%

Tlenek węgla (CO) stężenie roczne przekroczone : 58 razy

Ołów (Pb) stężenie roczne przekroczone o : 655%.

Kadmu (Cd) stężenie roczne przekroczone o: 615%.

Miedź (Cu) stężenie roczne przekroczone o: 742%.

Benzopiren (B-a-P) stężenie roczne przekroczone 125 razy

Wynika badań z woj. Katowickiego z 1991 r.

Podobne prace

Do góry