Ocena brak

Ekologia - Gospodarstwo domowe

Autor /Lucjan Dodano /06.10.2011

Każdego dnia z naszych mieszkań wyrzucamy tony odpadków. Są to produkty spożywcze i przedmioty codziennego użytku, najróżniejsze opakowania, tkaniny, przedmioty zużyte lub uznane za niepotrzebne, ponieważ straciły swój urok lub zastosowanie. Te "odpady", można podzielić na trzy kategorie: Ulegające rozkładowi biologicznemu (głównie resztki żywności), nadające się do powtórnej przeróbki (karton i papier, tworzywa, szkło), wreszcie - niebezpieczne (baterie, leki, detergenty).

Miejsca składowania i eliminacji odpadów różnią się znacznie. Liczne są jeszcze wysypiska śmieci pod gołym niebem, gdzie odpadki są palone, co powoduje często powstawanie dymów o drażniącym zapachu i skażenie atmosfery, nie wspominając o szkodach dla wód podziemnych. Coraz częściej miasta uruchamiają "inteligentne" zbieranie odpadów, polegające na wstępnym sortowaniu przez mieszkańców ich domowych śmieci. Ale takie postępowanie wymaga pewnego przyzwyczajenia ludzi do brania aktywnego udziału w ochronie środowiska.

Podobne prace

Do góry