Ocena brak

Eklektyzm

Autor /Emil12345 Dodano /21.04.2011

DOKTRYNY EKLEKTYCZNE

 • dążyły do uzgodnienia zwalczających się doktryn i utworzenia doktryny kompromisowej

 • pojawiły się w ramach szkół greckich (II/ I p.n.e.)

  • szkoły stoickiej (Stoa – „średnia szkoła”, zainicjowana przez Panaitiosa i Poseidoniosa, którzy ograniczyli monizm i rygoryzm, zbliżając się do szkoły platońskiej i perypatetyckiej)

  • Akademii (Filon z Laryssy, Antiochos z Askalonu – odstąpili od sceptyzmu, podstawa oparta na filozofii stoickiej, ale w etyce - uznanie dóbr cielesnych, w metafizyce – uznanie czynników duchowych)

  • szkoły epikurejska i sceptycka były zbyt odrębne, by rozwinąć eklektyzm; perypatetycy stale oscylowali między różnymi poglądami i nie rozwinęli programowego eklektyzmu

 • doktryny eklektyczne rozwijały się w okresie cesarstwa Rzymskiego (mało twórcze środowisko filozoficzne, bazowali na zestawianiu starych idei, nie tworzyli nowych - Varron, Cyceron), zwłaszcza w Rzymie (od II p.n.e. pojawiła się moda na filozofię, wszyscy prawdziwi rzymianie należeli do jakiejś szkoły filozoficznej – Scipio Młodszy, Młodszy Katon, filolog Stilo, geograf Strabon, Scaevola – stoicy; Horacy, Wergiliusz, Owidiusz, morderca Cezara Kasjusz – epikurejczycy; Brutusakademik, stoik; Triumwir Crassus – perypatetyk)

 • w tym samym czasie w cesarstwie Rzymskim rozwijały się nauki ścisłe - w Aleksandrii (stolica od III w.; „muzeum” Aleksandryjskie – wielki instytut naukowy, rzesze uczonych, biblioteka, obserwatoria; Euklidesmatematyka; Apoloniusz, Eratostenes – geograf itp.) i na Sycylii (Archimedes, Arystach z Samosu – hipoteza heliocentryczna), w Aleksandrii rozwijały się też nauki humanistyczne; dopiero w I n.e. pojawiła się tam religijna metafizyka (połączenie myśli Wschodu i Zachodu)

M. TULLIUS CICERO (106 – 43 p.n.e.)

 • słuchał w młodości epikurejczyka, akademika i stoika, platonika

 • filozofię uprawiał za młodu i na starość, jako dojrzały mężczyzna zajmował się polityką

 • zręcznie łączył teorie pochodzące z wszystkich szkół filozoficznych, korzystał ze źródeł greckich

Podobne prace

Do góry