Ocena brak

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę

Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011

Jest to środek egzekucyjny należności o charakterze pieniężnym. Polega na tym, że organ egzekucyjny doręcza zawiadomienie o zajęciu części wynagrodzenia, mogącej podlegać egzekucji, zakładowi pracy zobowiązanego. Zakład pracy zobowiązany jest przekazywać kwotę należną wierzycielowi i zawiadamiać o tym organ egzekucyjny. Zobowiązany dostaje zawiadomienie o prowadzonej egzekucji z jego wynagrodzenia, z pouczeniem, że nie może w żaden sposób pobrać z zakładu pracy więcej jak wskazaną, wolną od egzekucji kwotę.

W przypadku bezpodstawnego uchylania się zakładu pracy od płacenia należnych kwot, organ może zastosować postępowanie egzekucyjne wobec zakładu pracy. Osoba, pracownik zakładu pracy, odpowiedzialna za informowanie organu egzekucyjnego o ewentualnej zmianie miejsca pracy zobowiązanego, może zostać ukarana grzywną do wysokości trzykrotnej najniższej krajowej z możliwością zastosowania egzekucji tej kwoty.

Podobne prace

Do góry