Ocena brak

Egzekucja z rachunku bankowego, jako środek egzekucyjny z pieniędzy

Autor /Iwo Dodano /22.12.2011

Przez umowę rachunku bankowego bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku bankowego, na czas oznaczony lub nieoznaczony do przechowywania jego środków pieniężnych oraz do przeprowadzenia na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych.

Prawny skutek zajęcia rachunku następuje z chwilą doręczenia bankowi zawiadomienia o zajęciu, skutkuje wobec kwot, które wpłyną na rachunek także po jego zajęciu, do wysokości kwoty egzekwowanej należności wraz z kosztami egzekucyjnymi.

Z zajętego rachunku bankowego mogą być realizowane tylko: wynagrodzenie za pracę, zasądzone alimenty i renty o charakterze alimentacyjnym zasądzone tytułem odszkodowania.

Podobne prace

Do góry