Ocena brak

Egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych

Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011

Dotyczy obowiązków pieniężnych. Organ egzekucyjny zawiadamia bank, w którym zobowiązany posiada rachunek o zajęciu wierzytelności pieniężnej. Jednocześnie wzywa bank aby nie dokonywał wypłat z rachunku do wysokości zajętej wierzytelności lecz bezzwłocznie wpłacił zajętą kwotę organowi egzekucyjnemu lub bezpośrednio wierzycielowi. Zawiadamia również zobowiązanego o zajęciu rachunku. Odpis wezwania skierowanego do banku doręcza się zobowiązanemu oraz wierzycielowi.

Zajęcie wierzytelności jest dokonane z chwilą dostarczenia zawiadomienia do banku i dotyczy również kwoty, których nie było w chwili doręczenia a wpłynęły na rachunek później. Zajęcie wierzytelności związanych z posiadaniem przez zobowiązanego dokumentu odbywa się przez odbiór tego dokumentu, na tą okoliczność sporządza się protokół, organ ma prawo dokonać wszelkich wpisów, formularzy oraz pokwitowań, wypowiedzenia, od których zależy wypłata zajętej wierzytelności.

Podobne prace

Do góry