Ocena brak

Egzekucja z pieniędzy

Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011

Najprostszy środek egzekucyjny. Gdy zobowiązany na wezwanie płaci należność pieniężną, poborca wystawia pokwitowanie mające taki sam skutek jak pokwitowanie wierzyciela. Organ egzekucyjny ponosi odpowiedzialność wobec wierzyciela za pokwitowaną należność.

Podobne prace

Do góry