Ocena brak

Egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych i praw majątkowych

Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011

Polega to na wezwaniu dłużnika zajętej wierzytelności lub prawa, aby wypłacił należne świadczenie z kosztami egzekucyjnymi łącznie organowi egzekucyjnemu. Zobowiązany nie może rozporządzać zabezpieczeniem ani środkami pieniężnymi. Zajęcie wierzytelności lub prawa następuje przez doręczenie wezwania. Zobowiązany zostaje wezwany do złożenia w ciągu siedmiu dni oświadczenia:

  1. czy uzna wierzytelność,

  2. czy przekaże z zajętego prawa kwoty na pokrycie należności,

  3. czy i gdzie toczyła się rozprawa o zajęte prawo; wierzytelność.

Gdy ktoś nie wyda oświadczenia, może zostać ukarany grzywną /trzykrotne najniższe wynagrodzenie/ poprzez postanowienie z możliwością zażalenia. Przykład: poczta zajmuje przekaz pocztowy i przekazuje środki organowi egzekucyjnemu.

Podobne prace

Do góry