Ocena brak

Egzekucja wyroków w procesie kognicyjnym

Autor /Erazm Dodano /17.11.2011

    Przymusowe wykonanie wyroku prowadził sądowy organ wykonawczy, dając wierzycielowi prawo wyboru między egzekucją osobistą a majątkową. Działanie organu wykonawczego następowało na wniosek wierzyciela. Pierwsze działanie ograniczało się do wydania nakazu przeprowadzenia egzekucji (iussum) i wyznaczenia dłużnikowi terminu na jego dobrowolne wykonanie. Po upływie tego terminu, w razie niewykonania zobowiązania następowały dalsze czynności.

    Zasadniczo nie przeprowadzano generalnej egzekucji majątkowej, wyjątkiem była niewypłacalność wobec dużej liczby wierzycieli. Egzekucja majątkowa przeprowadzana była w zależności od przedmiotu sporu sądowego. Jeśli chodziło o rzecz, następowało jej zbrojne zajęcie i wydanie wierzycielowi. Jeśli chodziło o należność, następowało zajęcie majątku dłużnika danej wartości w celu sprzedaży na publicznej licytacji, a ewentualną nadwyżkę zwracano. Egzekucja osobista sprowadzała się do publicznego więzienia.

Podobne prace

Do góry