Ocena brak

Egzekucja należności pieniężnych wobec jednostek budżetowych

Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011

Jest to szczególny rodzaj egzekucji należności pieniężnych. Gdy zobowiązanym jest jednostka państwowa, wierzyciel składa do niej tytuł wykonawczy, jeżeli w ciągu 7 dni od daty złożenia należność nie zostanie uiszczona konieczne jest zwrócenie się do jednostki nadrzędnej, ona zarządza pokrycie należności ze środków zobowiązanego. Taki tryb nie dotyczy składek na ubezpieczenie społeczne i podatków.

Podobne prace

Do góry