Ocena brak

Egzekucja majątkowa i jej formy

Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011

Proces formułkowy:

Venditio bonorum – (twór prawa pretorskiego) – wprowadzano wierzyciela w posiadanie majątku dłużnika co ogłaszano publicznie dla powiadomienia innych wierzycieli. Wybrany spośród wierzycieli magister bonorum sprzedawał licytacyjnie majątek temu kto zobowiązał się zaspokoić wierzycieli (egzekucja tzw. postępowania konkursowego)

Dłużnik tracił cały swój majątek i podlegał infamii.

W przypadku niezawinionej niewypłacalności dłużnik za zgodą pretora ogłaszał upadłość cessio bonorum – oddawał cały swój majątek na zaspokojenia wierzycieli. Nie podlegał dzięki temu infamii, zabezpieczał przed egzekucją osobistą i mógł ubiegać się o pozostawienie mu środków do utrzymania beneficium competentiae.

Podobne prace

Do góry