Ocena brak

Egipt - Struktura zatrudnienia

Autor /Cyprian Dodano /23.09.2011

W rolnictwie pracuje 42,7% osób, w przemyśle 21,3%, w usługach i handlu 36%. Dochód narodowy w 1991 wynosił 600 dolarów amerykańskich na 1 mieszkańca. Średnia stopa inflacji w latach 1980-1991 - 15,5% (1992 - 35%).

Dochód narodowy wytwarzany był nieproporcjonalnie do struktury zatrudnienia. Choć największa jego część powstała w sektorze usług (53%), to rolnictwo, zatrudniające niemal połowę ludności w wieku produkcyjnym, wytworzyło niecałą 1/5 (17%) część dochodu. Świadczy to o niezwykle niskim poziomie wydajności pracy w rolnictwie, wynikającym z ogromnego przeludnienia i masowo występującego na wsi egipskiej zjawiska ukrytego bezrobocia.

Podobne prace

Do góry