Ocena brak

Egipt - Gospodarka

Autor /Cyprian Dodano /23.09.2011

Pośród krajów arabskich Bliskiego Wschodu Egipt ma najstarsze tradycje przemysłowe, sięgające XIX w. Obecnie należy do najlepiej rozwiniętych krajów afrykańskich. Posiada znaczące złoża bogactw naturalnych. Podstawowe znaczenie ma ropa naftowa, pochodząca ze złóż na półwyspie Synaj oraz z nowych pokładów w szelfie Zatoki Sueskiej, wzdłuż wybrzeża Śródziemnomorskiego i na obszarze Pustyni Zachodniej, przy granicy z Libią.

Ponadto wydobywa się znaczne ilości gazu ziemnego, szczególnie na obszarze delty Nilu i ze złóż podmorskich. Na południu kraju, w okolicach Asuanu i na półwyspie Synaj, znajdują się bogate złoża rud żelaza, manganu i fosforytów. Na obszarze całego kraju występują pokłady surowców i materiałów budowlanych, m.in. wapieni wykorzystywanych w przemyśle cementowym.

Większa część potencjału gospodarczego kraju skoncentrowała się na obszarze delty Nilu, w trójkącie wyznaczonym przez miasta: Kair, Aleksandrię i Suez, oraz na południu, wokół Asuanu. Duże ośrodki przemysłu petrochemicznego rozwinęły się w Aleksandrii, Kairze, Suezie, Tanta i Asjut.

W Heluanie pod Kairem wybudowano olbrzymi kombinat metalurgiczno-koksowniczy, w Asuanie działają huty żelaza i aluminium. Zakłady metalurgiczne, rozwinięte dzięki lokalnym złożom rud metali kolorowych, funkcjonują w Kafr ad-Dawar i Bayda.

Podobne prace

Do góry