Ocena brak

EGIPT, Dżumhurijja Misr al - Arabijja, Arabska Republika Egiptu - WSPÓLNOTY CHRZEŚCIJAŃSKIE

Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012

W końcu XVIII w. krótkotrwałe misje herrnhutów w E. nie dały wyników. Za rządów Muhammada Ali (1769-1849), dzięki rei. tolerancji, metodyści ang. (Donald MacPherson, James Bartholomew, MacBrair) wspomagani przez Niemców prowadzili 1825-35 misje wśród muzułmanów; załamały się one w następstwie przeszkód ze strony władz E. oraz niechęci bryt. Konsulatu Gen.;

1854 pracę wśród koptów w E. podjął United Presbyterian Church of North America, tworząc Evangelical Church Synod of the Nil; w XX w. działały niem. Evangelische Mission in Oberägypten (od 1900 w Asuanie) i amer. Fellowship of Unity (od 1920); 1958 powstała Rada Kościołów Aleksandrii, zajmująca się problemami wszystkich kośc. wspólnot miasta; 1962 w Kairze utworzono podobną radę dla całego E. (na 25 członków ma 3 katolików).

Do porozumienia między chrzęść, wyznaniami dąży również Committee of Liaison (od 1949) i Egypt Inter--Mission Council. Inicjatywy ekum. pomagają w zwalczaniu trudności, jakie napotykają chrześcijanie w E. mimo konstytucji z 1956, gwarantującej wolność wszystkim wyznaniom; istnieją tendencje islamizacji życia i wielorakie restrykcje, zwł. wobec chrześcijan obcokrajowców lub konwertytów z islamu.

 

EX. Butcher, Story of the Church of E. I-II, Lo 1897; A. Watson, The American Mission in E. 1854-1896, Pi 1898; G.G. Firdley, W.W. Holdsworth, The History of the Wesleyan Methodist Society, Lo 1923, IV 42-50; H.C.M. Davis, Some Aspects of Religious Liberty In the Near East, NY 1938; J.T. Addison, The Christian Approach to the Muslim, NY 1942; S.A. Morrison, Middle East Survey, Lo 1954; tenże, Religious Liberty in the Near East, Lo 1954; J.S. Trimingham, The Christian Church and Islam in West Africa, Lo 1956; S.A. Morrison, RGG I 124-126; J.H. Sislian, Religiöse Toleranz und das Problem der Bekehrung zur Zelt Mehmed Alls, Saec 22(1971) 377-386; W. de Vries, Christen in Ägypten heute, SdZ 189(1972) 266-273; E.S. Freig, Statut personnel et autonome des chrétiens en E., POC 24(1974) 251-295.

Do góry