Ocena brak

EGIPT, Dżumhurijja Misr al - Arabijja, Arabska Republika Egiptu

Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012

Państwo w pn.-wsch. Afryce, graniczące na zach. z Libią, na pd. z Sudanem, na wsch. z Izraelem; granicę pn. stanowi M. Śródziemne, a wsch. — M. Czerwone. Zajmuje 1,001 min km2 (w tym 34 815 km2 ziemi uprawnej) i liczy 38 min mieszk. (1976). Ponad 90% ludności żyje w dolinie i delcie Nilu, gdzie średnia gęstość zaludnienia wynosi 745 osób na 1 km2 (średnia dla E. — 37); islam wyznaje 90% ludności, chrześcijaństwo 8%, a 2% in. religie.

W epoce neolitu ziemie nad brzegami Nilu zamieszkiwała ludność chamito-semicka ; ok. 3600 prz.Chr. wykształciły się pierwsze formy państwowości ; drobne organizmy państw, z czasem połączyły się w 2 państwa (Górny i Dolny E.), które zjednoczył ok. 2850 prz.Chr. władca górnoegip. Menesen, zał. pierwszej dynastii.

Dzieje E. dzielą historycy na Stare Państwo (ok. 2850-2052 prz.Chr.), Średnie Państwo (ok. 2052-1570 prz.Chr.), Nowe Państwo (ok. 1570-1085 prz.Chr.), epokę późną (ok. 1085--341 prz.Chr.), panowanie pers. (341-332 prz.Chr.), epokę gr. (332-30 prz.Chr.), epokę rzym. (30 prz.Chr. - 395 po Chr.), epokę bizant. (395-641, średniowiecze (641 do 1. poł. XVIII w. — okres islamizacji i arabizacji E.) i okres nowożyt. od 2. poł. XVIII w., kiedy E. stał się ośrodkiem zainteresowania polit, ingerencji państw eur., zwł. Wielkiej Brytanii, która 1914 ogłosiła protektorat bryt. nad E., a 28 II 1922 proklamowała deklarację o nadaniu E. niepodległości; republiką został E. 18 VI 1953.

Do góry